Feng-šuej, Feng-shuei

linka

Feng-šuej (Feng-shui doslova vítr a voda) je umění geomantie, tzn. správného umístění staveb v terénu a správného rozmístění předmětů a prostorů v domě tak, aby bylo neviditelné energii čchi umožněno proudit. Je to tzv. harmonizace bytů, domů i pracovišť.

Integrace vnějšího světa a našeho vnitřního prostředí je úhelným kamenem většiny tradičních filozofií. Domorodci na celé planetě vždy chápali, že nejsme izolování od své země, od našich domovů.

Feng-šuej (Feng-shuei) pomocí důkladného studia principů jednoty a pozorování věčného dokonalého řádu všehomíra spojuje vnější a vnitřní prostředí, čímž se vytváří vyvážená, klidná síla, jejichž obyvatelé mohou dosáhnout harmonie zdraví a štěstí.

Feng-šuej či Feng-shui je více než pět tisíc let stará čínská filozofie, která se formovala v době rozkvětu a největšího bohatství Čínské říše. Soudí se, že Feng-šuej představuje jeden z významných faktorů, který umožnil tak prudký rozkvět Říše středu. Teprve s postupujícím vlivem západní civilizace a s ustupujícím vlivem tradiční dálněvýchodní civilizace učení Feng-šuej ztrácelo vliv. Dnes Západ "objevuje" filozofii Feng-šuej, ku prospěchu každého, kdo je ochoten jí naslouchat.

Rozvoj osobnosti v Centru duševního zdraví

linka
kapka rosy merkaba

Semináře Kapka Rosy

Kurz Merkaba

cdzb lifewave

Psychologická poradna

Lifewave náplasti

Síla draků

linka
Nový esoterický kurz Síla draků
esoterický kurz Síla draků

linka

Energie čchi, Feng-šuej

linka

Energií čchi jsou prostoupeny všechny živé bytosti a správné proudění této energie způsobuje harmonický a zdravý život, zatímco její zablokování nebo nerespektování je příčinou zdravotních, vztahových, psychických, finančních a jiných problémů.

V duchu filozofie Feng-shui má každé stavbě, každému návrhu interiéru předcházet podrobné posouzení a poznání proudící energie čchi tak, aby stavba, nebo interiér přinesli svému uživateli co nejlepší efekt.

Podobná situace platí i v případech již existujících interiérů. I zde je velmi prospěšné zhodnotit prostor v pokoji nebo celém bytě či domě z hlediska Feng-šuej a pokusit se o jeho nápravu. Nelekejte se, nejde o nové stěhování.

Feng-šuej obsahuje množství nápravných prostředků, které dokáží nejen "pročistit" váš byt, ale také nastartovat a způsobit dalekosáhlé změny ve vašem osobním životě.

Tam, kde je energie čchi blokována, ji lze uvolnit pomocí různých vylepšení cestu, aby mohla proudit, podobně, jako je tomu v akupunktuře. Člověk ve snaze aktivovat nebo tlumit energii pečlivě posuzuje barvy, tvary, struktury, vzory a materiály.

Pro ty z vás, kteří chtějí bydlet zdravě, mít harmonické vztahy a prosperující práci, nabízíme profesionální poradenství Feng-šuej.